Tag: awaria zmywarki

Najczęstsze awarie zmywarek

Awaria zmywarki ma swoją przyczynę najczęściej w jej niewłaściwej eksploatacji i zbyt twardej wodzie. Elementem każdej zmywarki jest zmiękczacz wody, który zatrzymuje jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za jej twardość. Wewnętrzny zmiękczacz jest trwały i nie ma potrzeby jego wymiany podczas całego okresu eksploatacji zmywarki, pod warunkiem, że ma wystarczającą… Czytaj więcej»